X

 

Az Együtt harmadik küldöttgyűlésének politikai nyilatkozata - 2016. szeptember 24.

 

A győzelem útja

Politikai fordulat a megújulás önálló erőivel

A rendszerváltás után bő negyedszázaddal hazánk polgárai elvesztették hitüket a részvételi demokráciában. Csalódtak, amikor a magyar politikusok pártállástól függetlenül hazudtak választóiknak, és nem vállalták a felelősséget a tetteikért. Sokan elfordultak közös ügyeinktől, amikor látták, hogy büntetlenül lehet szétlopni a nemzeti vagyont. Sokan menekültek külföldre a következmények nélküli országból, de még többen fordultak el a közélettől, és zárkóztak be legszűkebb magánszférájukba. Az Együtt ennek megváltoztatásáért jött létre.

Magyarország 2016-ra egy szűk, saját zsebére dolgozó csoport foglya lett. A korrupciót a rendszer alapjává tevő kormányzat tudatosan veszi el a javainkat, a jogainkat és a jövőnket. Hatalmuk a gyűlöletkeltésen alapul, különbséget tesznek ember és ember között, embertársaik nyomorúságával szemben érzéketlenek. Hazánk történelmi barátaival szembefordulnak, keleti hatalmaknak udvarolnak.

Magyarországon egy gátlástalan csoport és csatlósaik kivételével mindenki elveszítette biztonságát, a középosztály kínlódik, a szegények még szegényebbek lettek. Az oktatást lezüllesztették, azok a fiatalok, akik a nemzet jövőjét jelentenék, elvándorolnak, az ország öregszik.

Nem vesztegethetünk el újabb négy évet! 2018 után demokratizálásra, jóléti fordulatra, oktatási szemléletváltásra és nyugatos politikára van szükség. Az Együtt minden békés, acsarkodás-mentes, a jövőt építő, magyar polgár pártja. Modern, szabad, nyugatos, demokratikus és jóléti Magyarországért dolgozunk.

Mi, az Együtt politikai közösségének tagjai a 2018-as győzelem érdekében az alábbiak szerint politizálunk a jövőben:

 

1. Magyarország demokratizálása: Az illiberális rezsim által lerakott alapzatra nem építhető szabad köztársaság. A ma uralkodó rendszer jogfosztással épült ki, ezért a választópolgároktól a régi rezsimmel mindenben szakító kormányváltásra és szakértő kormányzásra kell mandátumot kérnünk. Így a győzelem maga számolja fel a rezsim alkotmányos kereteit, az elnyomó tisztségviselőket megfosztja hivataluktól, és lehetőséget teremt egy új köztársaság alkotmányának konszenzusos megalkotására. A demokratizálásnak elengedhetetlen része a jogfosztottak igazságtétele és kárenyhítése, az ellopott közvagyon visszaszerzése, és a felelősök elszámoltatása.

2. Az ország jövője – a tudás: Az alapszintű oktatástól a legfelső szintig szemléletváltásra van szükség. Hiszünk a tudás hatalmában. Magyarország csak akkor tud boldogulni, ha a felnövekvő nemzedékek megfelelő képzést kaptak. Több pénz, több szaktudás, kevesebb politika kell az oktatásba. A pedagógus-szakmai szervezeteket érdemben kell bevonni a felelős döntéshozatalba.

3. Jóléti fordulat: Az egészségügyi ellátást, a szociális juttatásokat és a nyugdíj-rendszert a következő generációk támogatására is alkalmassá kell tennünk, különben néhány évtized alatt megszűnik a magyar középosztály és 8 millió szegény országa leszünk. Az egyenlőtlenségek csökkentése, a modernizáció és a polgárosodás újraindítása csak környezetileg tudatosabb, pénzügyileg fenntartható jóléti államban és versengő, szociális piacgazdaságban lehetséges.

4. Nyugatos politika: A változás Magyarországon csak a nyugattal szövetségben álló politikával lehetséges. A keletre tekintő, onnan elnyomást és korrupciót eltanuló rezsimmel szemben a magyar nemzeti érdeket nyugati szövetségeseinkkel együttműködve kell érvényre juttatnunk. A befelé fordulás helyett nyitottságra van szükség, és önáltatás helyett a magyar válság bátor kezelésére. Ebben egy sikeres Európai Unió csak segíthet bennünket.

5. A győzelem lehetséges. Tenni kell érte: Az Orbán-rezsim leváltásához szükséges választói koalíció megteremthető. Mi, az Együtt politikai közösségének tagjai a győzelemért dolgozunk, és ehhez keresünk szövetségeseket.

6. A megújulás erői: Tudjuk, a politikában csalódottak bizalma csak akkor nyerhető el, ha személyi garanciát adunk nekik: a kormányváltás egyben megújulást is hoz. Kérjük, elfordulás helyett vegyenek részt a közélet megváltoztatásában! Új politikai kultúrát képviselünk: tettekkel harcolunk a korrupció ellen, szakértői kormány megalakítását tartjuk kívánatosnak, és új vezetőket ajánlunk a választópolgároknak, mert csak így érhető el a győzelem. A változást csak a megújulás erői kényszeríthetik ki Magyarországon.

7. Az Együtt önálló listája a megújulásért: A változást remélő polgárok számára biztosítjuk, hogy közvetlenül szavazhassanak a megújulásra. Ezért az Együtt önálló listát állít 2018-ban, megszervezve és képviselve a megújulás erőit. A győzelemhez új szavazók kellenek, és a szavazótábort csak így, önálló listával lehet bővíteni.

8. Verseny az ellenzéki jelöltek kiválasztásakor: A győzelem feltétele, hogy a választópolgárok beleszólhassanak a miniszterelnök-jelölt és a képviselő-jelöltek kiválasztásába. Előválasztás kell, mert lehetővé teszi, hogy a legrátermettebbeket tiszta versenyben válasszák ki a polgárok. Nem zárt ajtók mögött, politikai alkuk eredményeként kell egy-egy jelöltet megnevezni. Csak az lehet jelölt, aki valóban győzni és változatni akar 2018-ban, és aki semmilyen különalkut nem köt a rezsimmel.

9. Közös ellenzéki fellépés a szabad és tisztességes választási rendszerért: Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a parlamenti ellenzék egységes fellépése révén az Országgyűlés mihamarabb változtasson a tisztességtelen és aránytalan választási szabályokon. Saját javaslatunkat már nyilvánosságra hoztuk a választási rendszer demokratikussá tételéről, és nyitottak vagyunk mások javaslatainak megvitatására is. 

 

 

 

Az Együtt második küldöttgyűlésének politikai nyilatkozata - 2015. október 17.

Józan középúton a megújuló Magyarországért

Az Együtt küldöttgyűlésének politikai nyilatkozata

 

2015 egy újabb elvesztegetett év volt a magyar emberek számára. De még rosszabb jön 2016-ban.

Idén távolabb kerültünk Európától. A menekültkérdés nyomán Magyarország még megosztottabbá vált. Szomszédjainkkal és szövetségeseinkkel összevesztünk. A kormány felelőtlen politikájának következtében lemaradásunk nő, és egyre több ember marad magára kilátástalan szegénységben.

2016 a további leszakadás éve lesz. Az elmúlt két év politikai célból felpumpált gazdasági növekedése gyorsan elillan. Stagnálás és lassú hanyatlás következik. Tovább tart az ország kirablása. A kormány továbbra sem tud békét teremteni sem itthon, sem külföldön. Folyamatos a kapkodás és a kiszámíthatatlanság.

A Fidesz legyőzhető 2018-ban. De csak egy olyan erő győzheti le, amelyik hihetően és hiteles személyekkel ígér jobb életet. Ehhez felkészültség, bővülő szervezeti háttér és az ország előtt álló fontos problémák megoldásáért folytatott bátor küzdelem szükséges. Stabilitást, gyarapodást, nyugalmat – a populista politikával szemben – csakis egy józan alternatíva teremthet Magyarországon.

Mi, az Együtt közösségnek tagjai tisztában vagyunk a kötelességünkkel, hogy mindent meg kell tennünk a 2018-as kormányváltásért és az azt követő stabil kormányzásért.

 

Magyarország újjáépítéséhez olyan politikusokra van szükség, akik világos jövőképpel rendelkeznek. Olyan program kell, amely a valóságról beszél, szembenéz a mindennapok problémáival, nem eltagadja azokat. Olyan politika kell, amely elutasítja mind a jobb-, mind a baloldali populizmust, és gyűlölködés helyett megoldást keres. A reményt egy jobb jövőre csak új politikával lehet megteremteni.

Mi, az Együtt közösségében tudjuk, mi a célunk: a kormányváltó alternatívához a józan közép hangját, az illiberális ámokfutás helyett a liberális demokraták egyenes beszédét, az emberek problémáira válaszoló tisztességes, szakszerű és elszánt politizálást teszi hozzá.

Mi, az Együtt tagjai arra törekszünk, hogy bővítsük az ellenzék támogatóinak táborát. Középen haladva megszólítjuk azokat, akik kiábrándultságukban már ezelőtt elfordultak a közélettől. Szövetséget ajánlunk mindazoknak, akik társaink tudnak lenni ebben az erőfeszítésben. Legyenek bár tudatos civilek, törekvő polgárok vagy a mindennapi megélhetésért küzdők. Őket képviselve tesszük a dolgunkat úton 2018 felé.

A keleties, megosztott és lecsúszó Magyarországot hátrahagyó Fidesz után a Jobbik nem jelent valódi alternatívát. Ugyanazt csinálná, legföljebb gyorsabban rohanna a szakadék felé. Végleges nemzetközi elszigeteltség és káosz következne.

Ma a valódi változást hozni képes ellenzék nem áll készen a 2018-as kormányváltásra és a stabil kormányzásra. A legnagyobb ellenzéki párt nem mutat sem erőt, sem irányt. Sodródik a populizmus felé. Irányt mutatni pedig az próbál, akinek vezetésével egyszer már végzetesen irányt tévesztettünk.

Az Együtt közössége szerint mindez nem teremt új ellenzéket. A kormányváltást váró magyarok viszont új és erőteljesebb ellenzéki politizálást akarnak. Ezért az Együtt mint önálló, mértékadó politikai erő érték alapon ügyek mellé áll.

 

Újratervezés – felelősséggel, tisztességgel, együttműködésben

Mi, az Együtt tagjai hisszük, hogy a politika világos beszéd és felelős cselekvés, nem populista népámítás. Közös ügyeink rendbetételét nem várhatjuk másoktól, állampolgárként személyesen kell tennünk érte.

Mindezek miatt vissza kívánjuk állítani a kormányzati hatalom alkotmányos korlátait, a fékek és ellensúlyok rendszerét. A központosított döntéshozatallal szemben megerősítjük az önkormányzatokat, és több teret adunk a civil önszerveződésnek. Az egypárti alaptörvény helyett közmegegyezésen alapuló, népszavazással megerősített alkotmányt szeretnénk.

Az Együtt számára, mint minden európai gondolkodású ember számára, alapérték a szolidaritás és az esélyegyenlőség. Csökkentenünk kell az egyre növekvő vagyoni és jövedelmi egyenlőtlenségeket, fel kell számolnunk a nyomort. Az adórendszer, az egészségügy, az oktatás és a nyugdíjrendszer átalakításával is azt a célt kell szolgálnunk, hogy mindenkinek egyenlő esélye legyen a tanulásra, a munkára és az egészségének minél további megőrzésére. . Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy pusztán a szülők vagyoni helyzete miatt egyeseknek kijárt útja van a jóléthez és a jó minőségű állami szolgáltatásokhoz, míg mások előtt lezárulnak a sorompók.

A jólét megteremtésének alapfeltétele egy olyan piacgazdaság, ahol az állam stabil jogrenddel megteremti a tisztességes verseny feltételeit, és tiszteletben tartja, védi a magántulajdont, bünteti a szabadpiac károsítását. Erre garancia az Európai Unió értékeinek betartása.

Mi, az Együtt közösségének tagjai hiszünk abban, hogy Magyarország jelene és jövője Európában van. Helyre kell állítani megtépázott kapcsolatainkat szomszédainkkal, a határon túli és a kivándorolt magyarokkal, az Európai Unió országaival és az Egyesült Államokkal, mert erős szövetségesek nélkül Magyarország magára marad elhúzódó válságában. Hazánk szövetségesei nem ellenségek, nem tőlük kell megvédeni az országot.

Tudjuk, hogy Magyarország akkor lesz egy boldogabb ország, ha összetartó közösséget teremtünk. Így nem vándorolnak majd el a fiatalok, hanem hazatérnek és hazahozzák tapasztalataikat.

 

Cselekvő ellenzékiség – út a hiteles alternatíva megteremtéshez

Az Együtt, saját útját járva, önálló, mértékadó politikai erővé kíván válni.

Az Együtt azt vállalta magára, hogy hiteles és szakszerű politizálással építi újra a választók bizalmát. Az elmúlt egy év során ennek szellemében dolgoztunk: önálló arcéllel, saját elveink szerint politizálva. Aprólékos munkával tárunk fel és képviselünk a magyar polgárok életét közvetlenül érintő ügyeket. Minden más pártnál erőteljesebben és hitelesebben lépünk fel a korrupció ellen, és szállunk szembe a fideszes maffia kulcsfiguráival és vállaljuk a vitát felelőtlen, populista javaslatokkal szemben is

Ahhoz, hogy ez a munka a választók széles rétegei számára is észrevehetővé váljék, még több helyi ügyet kell felkutatnunk és felvállalnunk, és országszerte még több helyen kell jelen lennünk személyesen. 2016 kulcsfeladata a már meglevő országos hálózatunk munkájának bemutatása, szervezetünk további erősítése.

Az út, amire rátértünk, göröngyös. De ez nem tart vissza minket, mert ez a remény útja. Megtettük az első lépéseket, és megyünk tovább előre.

 

 

 

Az Együtt Küldöttgyűlésének politikai nyilatkozata – 2015. február 14.

Haza, haladás, Európa, megújulás, szolidaritás

Mi, az Együtt Küldöttgyűlésének résztvevői a mai napon az alábbi politikai nyilatkozatot adjuk közre.

Közösségünk…

Az Együtt politikai otthona kíván lenni mindazoknak, akik alapjaiban utasítják el az elmúlt öt év fideszes dúlását, de – az elmúlt 25 év vívmányai elismerése mellett – kritizálják azt a 2010-et megelőző politikát is, amely a mai rendszer kialakulásához vezetett.

Olyan országot fogunk építeni, amelyben a törekvő polgároknak könnyebb előrejutniuk, ugyanakkor senkit nem fenyeget kilátástalan elszegényedés.

Azon dolgozunk, hogy Magyarországon jogbiztonságot, igazságosabb társadalmi rendszert, a magántulajdon szentségét tisztelő, erős piacgazdaságot teremtsünk. Olyan országot, amelyben származásától és életkörülményeitől függetlenül mindenkinek lehetősége van az előrejutásra, a jobb életre, és ahol a közösség segítséget nyújt azoknak, akik nem képesek saját erejükből emberhez méltó életet élni.

Új ellenzéki erőként az elszegényedő magyar középosztály sorsát akarjuk megfordítani és felelősséget vállalunk mindazokért, akik mára reménytelen helyzetbe kerültek: hiszen több millióan élnek szegénységben és számuk folyamatosan növekszik, miközben egyre kevesebben vannak azok, akik elfogadható, kiszámítható, polgári körülmények között élnek.

Közösségünkhöz azok csatlakoztak, akik nem akarták tétlenül nézni Magyarország feldúlását, akik felismerték, hogy a 4 évenkénti szavazásnál többet kell tenniük a változásért, és ezért felelősséget és áldozatokat is vállalva kapcsolódtak be a közélet alakításába.

Célunk…

A megmaradt középosztály tagjai a másfél évtizeddel ezelőtt elért életszínvonaluk fenntartásáért küzdenek. A mai dolgozó korosztály – fiataloktól az idősebbekig – az első olyan a rendszerváltás óta, amely nem remélheti, hogy gyermekei jobban élnek majd, mint ahogy ők maguk éltek. E reménytelen helyzeten a jelenlegi, immáron öt éve regnáló kormány sem tudott változtatni, sőt: a kilátástalanság a Fidesz-kormány intézkedései következtében tovább nőtt.

Annak érdekében, hogy visszaadjuk a reményt, az Együtt az következő évek folyamán az önálló politikai karakter megerősítését, a kormány rossz intézkedéseinek megakadályozását, egy új politikai alternatíva megteremtését tekinti legfőbb feladatának. Olyan programot készítünk, amely egyszerre szolgálja a magyar középosztály és az egyre nagyobb számú leszakadó rétegek megerősödését.

Célunk, hogy Magyarország mielőbb olyan hely legyen, ahol békében élhet együtt és tervezheti életét minden honfitársunk. Ahol a közös gyarapodást, a szegénység csökkentését az állam nem akadályozza, hanem minden erejével támogatja.

Értékeink…

Modern, európai piacgazdaságot, a magántulajdon érinthetetlenségének helyreállítását, tisztességes és szabályozott versenyt akarunk. A társadalmi szolidaritást alapértékként érvényesítve kiállunk a peremre szorult milliók és a folyamatosan lecsúszó középosztálybeliek sorsának megváltoztatása érdekében.

Legyen egyidejűleg verseny és együttműködés, piacgazdaság és szolidaritás!
Meggyőződésünk, hogy a fejlődés és jólét alapja a liberális demokrácián nyugvó, az egyéni és közösségi szabadságjogokat, a független intézményeket tiszteletben tartó alkotmányos államrend és alkotmányos gyakorlat. Hiszünk a demokráciában és a jogállamban. A demokráciát a kiszámítható és tartós fejlődés alapfeltételének tartjuk.

Hiszünk a folyamatos fejlődés szükségességében. A változásban a fejlődés lehetőségét látjuk, elutasítjuk a fejlődésnek gátat vető múltba fordulást, maradiságot. Ugyanakkor elkötelezettek vagyunk nemzeti értékeink, hagyományaink megőrzése mellett. Alapértékeink: haza és haladás, Európa és szolidaritás.

Kommunikációnk…

Nyíltan és őszintén beszélünk. Elutasítjuk a populizmust, a manipulációt, az indulatokra építő politizálást. Ma a válság mélyebb és súlyosabb annál, semmint hogy a politikai elit hazug állításokkal és ígéretekkel fossza meg polgárait a sorsukra kiható döntések felelős mérlegelésének és meghozatalának lehetőségétől. Nem engedjük, hogy az ország vezetői tetszetős, de irreális illúziókba ringassák a polgárokat, újabb évekkel elodázva a konszolidáció esélyét.

Utunk…

Az Együtt az elkövetkező két évben a saját útját járva, saját programjával mutatja meg magát, megerősíti országos hálózatát, kiszélesíti szavazótáborát.

Ez a törekvése egybevág a demokratikus ellenzék közös érdekével. 2014-ben az összefogás nem volt képes új szavazókat mozgósítani, tehát az „összefogást” nem érdemes a vesztesnek bizonyult formában újrateremteni.

Az Együtt ugyanakkor küzdeni fog az ellen, hogy az ellenzéken belüli romboló viták, egymás legitimációjának megkérdőjelezése a szélsőjobb előretörésének nyisson utat, és a szélsőségesek malmára hajtsa a vizet.

Feladatunk…

Az Együtt szókimondó, haladó gondolkodású demokraták közössége, amely képes felismerni és elkerülni a jobb- és baloldali pártok elmúlt évtizedekben elkövetett hibáit.

Politikusaink minden rendelkezésükre álló törvényes eszközzel fellépnek az erkölcsileg megkérdőjelezhető legitimitású, illiberális módon kormányzó erőkkel szemben.

Politikusaink a parlamentben és az önkormányzatokban azért küzdenek, hogy a döntéshozatal során a józanész és a szakszerűség legyen mérvadó; hogy folyamatos párbeszédet folytassanak mindazokkal a társadalmi partnerekkel, akiknek véleményét, érdekeit a kormányzó erők figyelmen kívül hagyják.

Képviselőink, önkormányzati vezetőink azért dolgoznak, hogy jó szakpolitikai megoldásokat érvényesítve bizonyítsák az Együtt kormányzóképességét és csökkentsék az Orbán-kormány által okozott károkat.

Az Együtt hitelesen veszi fel a harcot a korrupció ellen: a korrupciónak nincs pártállása, a lopás bűn, akárki követi is el.

Az Együtt tagjai szociálisan érzékeny, a leszakadók sorsa iránt felelősséget érző emberek, akik a hagyományos politikai munka mellett civilként is tenni kívánnak szerencsétlen sorsú polgártársainkért, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek egészséges élethez és minőségi tanuláshoz való jogáért. Az Együtt biztatja, segíti, szervezi tagjait, szimpatizánsait és alapszervezeteit azzal a céllal, hogy rendszeresen vegyenek részt karitatív, szociális és oktatást segítő tevékenységekben.

Politikánk…

Minden erőnkkel azon leszünk, hogy az orbáni rendszert jogállami módszerekkel le lehessen váltani. Ehhez az ellenzék táborán belül is a programok és személyek nyílt és nyilvános összemérése szükséges – a társadalom bizalmát nem lehet zárt ajtók mögötti tárgyalások útján elnyerni.

Az Együtt – mind parlamenti, mind parlamenten kívüli eszközökkel – küzdeni fog a hatályos, ugyanakkor antidemokratikus választási szabályok megváltoztatásáért, melyeket – a nemzetközi ajánlásokkal összhangban – ki kell igazítani.

Orbán rendszerének leváltásához a választók új, széleskörű szövetsége szükséges. Ennek feltétele, hogy a változás programja hiteles legyen, és a program végrehajtására vállalkozó hiteles szereplők küzdjenek meg a választók bizalmáért. A program kidolgozásában, a hiteles politikai szereplők kiválasztásában az Együtt a korszakváltásért küzdő erők megbízható partnere lesz.

Az Együtt véget kíván vetni a lövészárok típusú, közösségromboló pártháborúknak. A Nemzeti Együttműködés Rendszerében nem teremthető meg a társadalmi béke. A NER lényege, hogy a politikai ellenfeleket a nemzetből kirekessze, és a Fidesz-klientúra számára a „pénzből hatalomteremtés, a hatalomból pénzteremtés” örök körforgását biztosítsa. Az Orbán-rendszer felszámolásához és intézményeinek lebontásához kapcsolódóan, azt követően pedig az új korszak kiépítéséhez új társadalmi kiegyezésre van szükség.

E folyamatban partnerünknek tekintünk mindenkit – egyéneket, csoportokat, szervezeteket – határon innen és túl, akik készek Magyarország demokratikus megújítására.