Az Együtt javaslatai a tiszta magyar vizekért!

Az Együtt 6 pontban foglalta össze a kiutat jelentő megoldásokat:

1.Tiszta vizet!
2.Megújuló vezetékeket!
3.Környezetkímélő technológiát!
4.Fenntartható árakat!
5.Erős szociális támogatást!
6.Megerősített hatóságokat!

Tiszta vizet!

Minden állampolgárnak joga van ahhoz, hogy tiszta és magas szolgáltatás-biztonságú ivóvízhez jusson. Minden magyar polgárnak joga van ahhoz, hogy tiszta folyóvizekben fürödhessen. Minden állampolgárnak joga van ahhoz, hogy befizetett adójából és a kifizetett szolgáltatási díjakból működő közműcégeket üzemeltessen az állam. Éppen ezért az Együtt azt javasolja, hogy a központi kormányzat teremtse meg annak feltételeit, hogy minden magyarországi víziközműhálózat működjön, méreg és baktériumfertőzés-mentes vizet szolgáltasson, a keletkezett fertőzéseket gyorsan, külön költségvetési forrásból azonnal szüntessék meg, és minden szennyvíztisztítót teljes tisztítási kapacitással üzemeltessenek.

Megújuló vezetékeket!

Évtizedek óta meg az a felelőtlen játék a közös jövőnkkel, hogy a központi kormányzati és önkormányzati tulajdonosok nem tesznek meg mindent annak érdekében, hogy felújítsák a gondjaikra bízott vezetékeket. Ennek eredménye az egyre több csőtörés, az egyre nagyobb mennyiségben elszivárgó víz és a szaporodó baktériumfertőzés. Az Együtt azt javasolja, hogy köttessék háromoldalú (központi kormányzat, önkormányzatok, magánszolgáltatók) ágazati megállapodás a magyarországi víz- és csatornahálózat modernizációjáról. Ennek olyan kockázatmegosztás képezze részét, amelyben a központi kormányzat és az önkormányzatok is vállalnak adókból, járulékokból és vagyonból finanszírozott terheket, valamint egy fenntartható árképzés révén a fogyasztókat is bevonják a hálózat-modernizációba. Megfelelő hitelgaranciákkal, privát szolgáltatók kisebbségi tulajdonba történő bevonásával, és átlátható árképzéssel másfél évtized alatt felszámolhatóak a víziközműhálózat egyre súlyosbodó problémái.

Környezetkímélő technológiát!

Szégyen, hogy jelenleg több olyan, európai uniós pénzből felújított magyarországi víziközmű van, amely esetében tudatosan nem használják az elmúlt években beépített modern technológiát. A szolgáltatókat csődbe vivő ármanipuláció révén az ország számos pontján leállították a legmodernebb, környezetkímélő technológiákat alkalmazó víz- és szennyvíz-tisztító rendszereket. Ma azért szennyezettebbek folyóvizeink, mert a szennyet költségmegtakarítási okokból országszerte tisztítatlanul engedik bele folyóinkba, a szétvert hatóságok pedig becsukják a szemüket, mert erre vannak utasítva. Az Együtt éppen ezért javasolja, hogy a már beépített, modern víziközmű-technológiát kötelező legyen alkalmazni, a szűrőket és egyéb vegyi anyagokat a technológiai előírásoknak megfelelően kötelező legyen a szükséges üzemidő letelte után azonnal cserélni, és tilos legyen leállítani a modern technológiát. Ezen túlmenően az Együtt javasolja, hogy folytatódjék uniós és hazai forrásból egyaránt a víz- és szennyvíztisztító-felújítási program, az állam pedig megfelelő befektetői garanciák mellett a kockázatmegosztás érdekében törekedjen kisebbségi tulajdonú, menedzsmentjogokkal bíró multinacionális szolgáltatók bevonására a magyar víziközművek környezetkímélő modernizációjának folytatása érdekében. Egyre több az új, megfizethető és a környezetet a korábbiaknál kevésbé szennyező, fenntartható technológia, ezek elterjesztését az Együtt álláspontja szerint új, állami programmal kell elősegíteni vizeink tisztán tartása érdekében.

Fenntartható árakat!

A rezsicsökkentésnek hazudott állami ármanipuláció rontotta a szolgáltatás színvonalát, rosszabb víz és a szennyvíztisztítás minősége, és csődbe vitték a központi kormányzati és önkormányzati cégeket. Nincs ugyan lehetőség radikális beavatkozásra, ami feleslegesen nagy mértékű fogyasztó áremelést okozna, de véget kell vetni annak a gyakorlatnak, hogy a mesterségesen alacsonyan tartott árak miatt csődbe menő állami cégeket a központi költségvetés adófizetői pénzből évenként sok milliárd forinttal támogatja. Mivel a víz nem lett olcsóbb az árcsökkentés révén, így államilag ellenőrzött, a felújítási program finanszírozásához szükséges forrásokat megteremtő árképzésre van szükség a magán és közületi fogyasztók számára egyaránt. Az Együtt javaslata szerint el kell felejteni ebben a kérdésben a jövőt felélő, populista és környezeti károkat okozó fideszes gyakorlatot, és minden évben az érintett szolgáltatóknak újra és újra beruházniuk kell a gondjaikra bízott hálózat modernizációjába és környezetkímélőbbé tételébe. Egy másfél évtizedes felújítás programmal párhuzamosan teljesen kiszámíthatóvá lehet tenni a fogyasztók számára az árak esetleges változásait, ez elősegítené a szociális feszültségek valódi enyhítését is.

Erős szociális támogatást!

Az állami ármanipuláció környezeti károkat és szociális igazságtalanságot okozó gyakorlatát az Együtt álláspontja szerint meg kell szüntetni. A tiszta vízhez és a megtisztított szennyvízhez való jog minden állampolgárra egyaránt kiterjed. Éppen ezért elfogadhatatlan, hogy a medencék feltöltését ma a Fidesz sokkal több adófizetői pénzzel támogatja, mint a hátrányos helyzetű kistelepülések magukra hagyott polgárait. Az Együtt javasolja, hogy önkormányzati szinten bevezetett, célzott szociális támogatási rendszert alakítson ki a központi kormányzat, amellyel lehetségessé válik a közműszolgáltatások költségeinek megfizetésére nem képes vagy csak részben képes honfitársaink támogatása. Egy ilyen rendszer a mindenkire kiterjedő, fogyasztástól független ármanipuláció helyett igazságosabb, méltányosabb teherelosztást jelentene Magyarország polgárai számára.

Megerősített hatóságokat!

A Fidesz-kormány módszeres lépésekkel szétverte a víziközművek felügyeletéért is felelős magyarországi hatósági és állami irányítási rendszert. Ezen bűne elkövetésének részeként megalázó helyzetbe hozták a környezetvédelmi hatósági feladatokért felelős szerveket. Így vált lehetségessé, hogy folyóvizeink károsítása mindennapos belföldi gyakorlattá vált, és a kormányzat semmit sem tesz ez ellen hatósági eszközökkel valójában.

Az Együtt javasolja a környezetvédelmi és víziügyi szakigazgatás becsületének helyreállítását, a jogkörök megerősítését. Továbbá javasoljuk a felelőtlen szolgáltatói gyakorlatok kiirtása érdekében az állam ellenőrzési jogosultságainak megerősítését. Nem szabad megengedni, hogy profitként vegyék ki a tulajdonosok a többletbevételt, hanem azt a hálózat modernizációjára kell költeni.

A Fidesz 7 fő bűne a magyar vizek tisztasága, a fogyasztók és a víziközműszolgáltatás ellen:

  1. Csődöt eredményező államosítás: a közvetlen állami tulajdon megerősítése, egyes önkormányzati szolgáltatók beolvasztása rontott a korábbi helyzeten. Az állam magára húzta a felelősséget, amellyel képtelen megbirkózni. Holott hatósági és szabályozási eszközökkel ki lehetett volna kényszeríteni mindent, amit a központi kormányzat akart, és államosítás nélkül a kockázatok is kezelhetőbbek lettek volna. Jelenleg az ágazat szinte minden cége veszteséges vagy csődközeli helyzetben van, az évenkénti amortizációt sem tudják beruházni a társaságok a hálózat felújításába. A teljesen értelmetlen közműadó, a bekötések rendszerének átalakítása, az iparűzési adófizetés kötelezővé tétele pedig csak tovább rontott e helyzeten.
  2. Tudatos környezetkárosítás: mivel tudatosan olyan árazást alakított ki a Fidesz, ami nem teszi finanszírozhatóvá a szűrők cseréjét és a modern berendezések üzemeltetését, így a Fidesz-kormány becsukja a szemét, és engedi a tisztítatlan szennyvizek beleengedését folyóinkba országszerte. Ennek eredményeként romlott a Duna és Tisza vízminősége az 2010 óta.
  3. Romló szolgáltatási színvonal: az elhalasztott felújítások, a leállított hálózatmodernizáció miatt egyre több és több lesz a csőtörés, amelyekkel szemben csak hősies küzdelemmel tudják felvenni a harcot a szolgáltatók alkalmazottai. Munkájukat valójában az állam nem tudja, nem akarja megfizetni, így cégeik egyre mélyebb csődhelyzetbe sodródnak. Gyakorivá váltak a szakszerűtlen beruházás és üzemeltetés miatti baktériumfertőzések, a korrupció miatt rossz színvonalúak az építkezések, és nem a legmodernebb technológiát építik be a fejlesztések során.
  4. Bújtatott kiszervezések: az államosítással párhuzamosan az állam megkezdte egyes munkafolyamatok kiszervezését olyan cégekhez, amelyek részét képezik a Fidesz korrupciós hálózatának. E munkákat az érintett szolgáltatókon belül is el lehetne végezni, és ekkor az egyre gyakoribb leépítések sem válnának szükségessé.
  5. Adóemelést eredményező rezsicsökkentés: az állami ármanipuláció okozta bevételkiesést csak úgy lehet pótolni, hogy a Fidesz megemelte az adókat. A magasabb ÁFÁ-ban és a különadókban fizetjük meg a papíron olcsóbb víz többletköltségét. Ez szociálisan igazságtalan állami támogatás-elosztást eredményezett. Ráadásul tönkre is tette a cégeket, amelyek így nem tudják felújítani saját forrásból a hálózatot.
  6. Leállított modernizáció: egyes uniós pénzből megvalósított projekteken túl nem folyik 2010 óta hazánkban érdemi víziközmű-felújítás. E modernizációs válság romló szolgáltatási színvonalat, korszerűtlen technológiák használatát és jövőfelélő hálózatüzemeltetést eredményezett 2010 után.
  7. Szétvert szakigazgatási szervek: megalázó dilettantizmussal, a szakma korábbi becsületét szétverve alakította át a víziközmű-ágazat hatósági felügyeletét a Fidesz. Ennek eredménye a rosszabb ellenőrzési hatékonyság, a sokkal több radar alatti szennyezés, és a fenntarthatatlan szolgáltatói gyakorlatok elterjedése.