Polgármesteri döntés a bölcsődei felvételről?

Kevés a bölcsődei férőhely. Ezt mindannyian tudjuk.

Történt a 11. kerületben, hogy a bölcsőde vezetője nem tudta felvenni a gyermeket, mert nem volt elég férőhely az intézményben. A szülő fellebbezett a döntés ellen. Mivel azonban az intézményvezető nem hozhat hatósági döntést, ellene a KET szabályai szerint nem terjeszthető elő fellebbezés.

Hogy is van ez?

Anya, mert azért általában ő marad otthon a kisgyerekkel, eldönti, hogy visszamegy dolgozni. Arra a kérdésre, hogy hol legyen a gyerek, amíg a szülők dolgoznak, logikusan a szomszéd utcában levő bölcsőde a helyes válasz.

2017_09_25_waiting_list.pngAnya, esetleg apával, elsétál a bölcsődébe és -logikusan- az intézményvezetőnél érdeklődik. És akkor működésbe lép a rendelet maga. Az intézményvezető ugyanis a rendeletben foglaltak szerint dönt arról, hogy a meglevő férőhelyekre ki fér be. Ha esetleg nincs elég hely, várólistára teszi a gyereket. Így aztán senki nem tudja, hogy mikor lesz, hely, anya mikor tud visszamenni dolgozni. Nem tudja, mit mondjon a munkahelyén. Nem lehet a csald költségvetését kialakítani. És persze a gyereket sem lehet felkészíteni a közösségre. A szülő fellebbez a döntés ellen, mert nem akarja annyiban hagyni, hogy a gyerek egy várólista kitudja hányadik helyére került.

És itt működésbe lép a jogrendszeri anomália. A bölcsőde vezetője ugyebár nem hatóság. Ergo nem hatósági döntést hoz. Ergo nem lehet fellebbezni a döntése ellen a vonatkozó önkormányzati rendeletnél sokkal, de sokkal magasabb szintű jogszabály miatt. A Kormányhivatal megtalálja a megoldást a helyzetre. Meg kell változtatni az önkormányzati rendeletet úgy, hogy a döntést a gyermek bölcsődei felvételéről ne a bölcsőde vezetője hozza meg, hanem a Polgármester.

Mert akkor mi is történik? Lesz férőhely? Anya ki tudja számolni, esetleg a munkahelyével is tudja közölni, hogy mikor megy vissza dolgozni? Mi a célja a rendeletnek?

A rendeletmódosítás célja, hogy a a bölcsődei férőhely hiánya miatti elutasításról /várólistára történő irányítás/ szóló döntés ellen fellebbezéssel lehessen élni. Így mindenki megnyugodhat, mert illeszkedik a rendelet a magasabb szintű jogszabályaihoz? Mindenki nyugodtan hátradől?

Teljesen mindegy a szülő szempontjából, hogy a helyhiány miatti elutasítás és a várólista felajánlása milyen formában (hatósági határozat vagy egyszerű értesítés) érkezik meg hozzá. Az ő szempontjából ez annyit jelent, hogy nem tud visszamenni dolgozni vagy kénytelen a magánintézmények lényegesen magasabb térítési díját megfizetni. Azzal, hogy a bölcsődei kérelmet hatósági eljárás keretében bírálják el, nem lesz több férőhely. Nem lesz több férőhely akkor sem, ha a hatósági elutasító határozat ellen jogorvoslattal élnek a közigazgatási eljárás szabályai szerint. Ettől még a gyermek továbbra sem jut bölcsibe, a szülők pedig nem tudják folytatni a munkájukat.

Nem azzal kell foglalkozni, hogy ki és milyen eljárás keretében hozza meg a döntést és azt milyen levélpapíron és hány pecséttel hitelesítve küldi el az szülőknek, hanem meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy minden gyermek alanyi jogon juthasson hozzá a bölcsődei ellátáshoz, mert ez szolgálja az anyák, az apák és a gyermekek igényeit egy modern társadalomban. Ha az anyuka folytathatja a munkáját gyermek mellett is úgy, hogy gyermekét megfelelő, biztonságos elhelyezésben tudhatja, ő maga is és emiatt gyermeke is kiegyensúlyozottabb lesz, a család is jobban fog működni.

Az EGYÜTT a modern kisgyermekes családok számára olyan modellt dolgozott ki, amely támogatja azt, hogy a nők a gyermekük mellett is folytathassák a munkájukat és ne essenek ki három vagy több évre a szakmából. Természetesen azok az anyák, akik számára az anyaság azt jelenti, hogy a gyermekükkel otthon maradnak az óvodáskorig, választhatják ezt az utat is. A legfontosabb az, hogy mindez a családok szabad döntése legyen, és ebben támogassa őket a társadalom. A felnövekvő nemzedék számára a biztonságos, nyugodt, elégedett család a legfontosabb, akár úgy, hogy mindkét szülő dolgozik, akár úgy, hogy az anya vagy az apa otthon marad a gyerekekkel.

Az EGYÜTT a bölcsődei ellátással kapcsolatosan az alábbiakat tekinti a legfontosabb és legsürgősebb teendőknek. Ezeket kormányra kerülésünk esetén haladéktalanul meg fogjuk valósítani:

  • A dolgozó szülők 3 év alatti gyerekének nappali ellátását szociális alapszolgáltatássá tesszük lakóhelytől függetlenül. Bővítjük az ehhez szükséges férőhelyeket, és fenntartó-független, a valós költségeket jobban lefedő normatívát vezetünk be.
  • Megszüntetjük a bölcsődei térítési díjakat, rendezzük a bölcsődei dolgozók bérét.
  • Nem a csoportlétszámok emelésével, hanem bővítéssel és új intézmények létrehozásával teremtünk a mainál nagyságrendekkel több bölcsődei és családi napközi férőhelyet.
  • Szigorítjuk az önkormányzatok ellátási kötelezettségét. A kistelepüléseket finanszírozási kedvezményekkel és a közösségi közlekedés fejlesztésével ösztönözzük a közös bölcsőde fenntartásra, illetve a normatíva hordozhatóságával (bölcsöde utalvány) tesszük rugalmasabbá az ellátást.