Mihalik Zoltán: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat a hosszú, csendes asszisztálás után kihátrálni látszik a Római-part tervezett letarolásából

Hol van már a tarlósi rohamtempó?

Az óbudai önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága csütörtökön rendkívüli ülésén tárgyalta a Csillaghegyi öblözet árvízvédelmi fejlesztése engedélyezéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulási kérelmet. A bizottság a tulajdonosi engedély megadása helyett számos jogos kérdést fogalmazott meg a tervezőkhöz és a Fővárosi Önkormányzathoz. Azonban mivel a terveket készítő kft. és az őket megbízó Fővárosi Csatornázási Művek munkatársai hiányoztak az ülésről, ezért amíg az ülésen megfogalmazott kérdésekre nem érkeznek meg a válaszok, az engedélyezési folyamat nem haladhat tovább a tarlósi „rohamtempóban”. Mihalik Zoltán, az Együtt III. kerületi önkormányzati képviselője szerint az óbudai önkormányzat kihátrálni látszik a Római-part letarolásából.

Az óbudai önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága rendkívüli ülésén tárgyalta csütörtök délután a Csillaghegyi öblözet árvízvédelmi fejlesztése vízjogi létesítés engedélyezéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulásra vonatkozó kérelmet. A bizottság a tulajdonosi engedély megadása helyett számos, jogos kérdést fogalmazott meg a tervezőkhöz és a Fővárosi Önkormányzathoz. A kerületi önkormányzat alpolgármesterének határozott jogi álláspontja szerint a védmű nyomvonalát érintő telekingatlan vonatkozásában a III. kerületi Önkormányzat nem illetékes a tulajdonosi hozzájárulás kiadásában, mivel az érintett ingatlant 2013-ban 99 évre vagyonkezelésbe adta a Fővárosi Önkormányzatnak. Ez az érvelés persze eléggé billeg, mert a vagyonkezeléssel a kerület nem mondott le a tulajdonosi jogosítványairól, s mint tulajdonosnak továbbra is neki kell elutasítania, megadnia vagy feltételekhez kötve megadnia a hozzájárulást.

A nyári szezon kellős közepére időzített ülésen a téma kiemelt jelentősége miatt a helyi önkormányzat képviselőin kívül az önkormányzat munkatársai és a partmenti nyomvonalváltozat ellen küzdő helyi civil szervezetek képviselői is szép számmal jelen voltak. Csak a vízjogi létesítési tervet készítő Tér-Team Kft. és az őket megbízó Fővárosi Csatornázási Művek érintett munkatársai hiányoztak az ülésről. Ezért az ülésen megfogalmazott kérdéseket az Önkormányzat levélben továbbítja majd a Fővárosi Önkormányzaton keresztül az érintetteknek. Amíg az alábbi kérdésekre nem érkeznek meg az írásos válaszok az engedélyezési folyamat nem haladhat tovább a tarlósi „rohamtempóban”:

Miért nem tartalmazza a megküldött anyag a részletes fakivágási tervet és fakatasztert?

Mi a Fővárosi Önkormányzat/Fővárosi Csatornázási Művek végleges álláspontja a kijelölt partmenti  nyomvonalon a SENTAB vezeték kiváltása vagy részleges kiváltása kapcsán?

A korábbi tervváltozatokat a Főpolgármester úr felkérése alapján több szakmai szervezet is véleményezte (pl.: MTA ad hoc bizottsága). A jelenlegi tervekről is megkérdeztek-e a független szakértőket?

A vízjogi létesítés engedélyezési terve mellékletként tartalmazza a környezeti hatástanulmány összefoglalóját. Hogyan hivatkozhat ez az engedélyezési dokumentum egy olyan környezeti hatástanulmányra, amely még semmilyen módon nem került elfogadásra, hiszen az illetékes hatóság azt még nem hagyta jóvá?

A korábbi tervekben a tervezők a mobilfal mentett és mentetlen oldalán is 10-10 méter kötelező védőtávolságot írtak elő, amely a jelenlegi tervekben már 4 illetve 6 méterre csökkent. Mitől csökkenhetett le a felére a védőtávolság és milyen következményei vannak ennek a csökkenésnek?

Illetékes-e Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a nyomvonal alatti ingatlan kapcsán tulajdonosi hozzájárulásról dönteni, ha az érintett területet 2013-ban 99 évre vagyonkezelésbe adta a Fővárosi Önkormányzat részére?

Miért nem lehet kisajátítással a jelenlegi magánterületeken vezetni a védművet a parti nyomvonal helyett?

Meggondolta magát a Bús Balázs vezette Önkormányzat? 

Közeleg a kampány? Mennyire tekinthető biztosnak és tartósnak Bús Balázs új álláspontja a Római-parti nyomvonal kapcsán?

Budapest, 2017. július 28.

Mihalik Zoltán

az Együtt III. kerületi önkormányzati képviselője