Az Együtt javaslatai az oktatás jobbá tételéért

Az Együtt szerint újjá kell szervezni az oktatási rendszert Magyarországon, ezt azonban értelmes módon, egyeztetve kell megtenni, nem reformlázra van szükség. Az Együtt éppen ezért józan középúton járó javaslatokat tesz az oktatás jobbá tételére.

(Az oktatási Fehér Könyvet itt érheti el!)

Látszik, hogy az oktatási rendszerben nagy a baj, a problémák nem 2010-ben kezdődtek, a Fidesz azonban az átgondolatlan és erőszakos központosítással csak rontott a helyzeten. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról bebizonyosodott, hogy nem tud hatékonyan működni, egy vízfej. Naponta hallunk működési zavarokról: az iskolákban nincs elég kréta, nincs elég papír. Újabban pedig már a fizetések sem érkeznek meg idejében. Ez a végletesen központosított rendszernek köszönhető.

Az igazgatók jogköreit teljes mértékben elvették, a legelemibb gazdasági és humán ügyekben sincs önállóságuk, miközben az iskola pedagógiai munkájának színvonaláért ők felelnek! A tanároknak állandóan ügyeket kell bonyolítani ahelyett, hogy a tanításra összpontosíthatnának. A béremelések egyenlőtlenek, sokan nem jutottak érdemben magasabb bérekhez. Épp azok nem kaptak emelést, akikre a rendszer épül: a húszéves gyakorlattal rendelkező pedagógusok alig keresnek többet.

Az iskolákban túl nagy hangsúly kerül a biflázásra, korszerű, kompetencia alapú oktatási módszerek terjesztése helyett: a gyerekek alig kapnak értékes tudást, miközben súlyosan túlterheltek. Az Együtt elfogadhatatlannak tartja a gimnáziumi képzés visszaszorítására irányuló fideszes törekvéseket is, hiszen az oktatás a társadalmi előrejutás leghatékonyabb csatornája.

Az Együtt szerint tehát a mostani rendszerrel sok a baj, újjá kell szervezni az oktatási rendszert Magyarországon. Azonban nem reformlázra van szükség, az új rendszert nem egy nap alatt kell felépíteni, mert akkor az se lesz jobb. Széles körben kell szakmai és társadalmi egyeztetés, ahol a kormányzat partnerként tekint a pedagógusokra, a szakértőkre, a diákokra, a szülőkre, a tanárokat képző főiskolákra és egyetemekre.

Az Együtt olyan józan középúton járó javaslatokat tesz az oktatási rendszer jobbá tételére, amelyek révén kiművelt emberfők nevelhetők, a gyerekek otthonról hozott többségei csökkenthetők, a tanárok megbecsülése pedig javítható.

**

Azonnal 18 évre kell emelni a tanköteles korhatárt! A 16 évre csökkentés kifejezetten növelte a hátrányos helyzetű gyerekek lemorzsolódását.

Fel kell számolni az extrém módon centralizált KLIK-et! A korábbi intézményfenntartóknak lehetőséget kell adni, hogy igény szerint visszakaphassák az intézményük fenntartását és működtetését, szakmai ellenőrzés mellett.

Jól működő és hatékony tanfelügyeleti rendszert kell kialakítani. A vissza nem igényelt intézmények fenntartását és működtetését járási szinten szervezett egységekbe kell szervezni. A Nemzeti Pedagógus Kart meg kell szüntetni.

Korai fejlesztést és több férőhelyet az óvodában! Már az óvodában csökkentsük a gyerekek közötti különbségeket. Több pénzt kell fordítani a korai fejlesztő programokra, mert a társadalomnak ez a legjobban megtérülő befektetés! A kialakult zsúfoltságot férőhelynöveléssel orvosolni kell, az óvodai nevelés hagyományosan magas színvonalát a csoportlétszámok csökkentésével és az óvodai fejlesztőfoglalkozásokra juttatott többlet források segítségével kell helyreállítani.

Hosszabb alapképzést! A családból hozott különbségeket mérsékelni képes hosszabb alapfokú képzésre van szükség. Széles körű társadalmi egyeztetést kell indítani a kilenc osztályos általános iskola bevezetésének lehetőségeiről. Ennek részeként erősíteni kell a nyelvoktatást.

Minden gyerek tanulhasson tovább! A középfokú oktatásban minden gyereknek a készségeinek és érdeklődési körének megfelelő továbbtanulási lehetőséget kell biztosítani. A gimnáziumi képzést bővíteni kell, nem szűkíteni. Az alapfokú diploma ma már sokkal több munkakörhöz követelmény, mint 20 évvel ezelőtt, és ma még mindig lemaradásunk van ebben.

Hatékony szakképzést! A gimnáziumi képzést nem háttérbe szorítva, azzal párhuzamosan hatékony, a piaci viszonyoknak és igényeknek megfelelő szakképzés kialakítására van szükség, amely jól képzett, idegen nyelveket beszélő szakembereket képez.

Tanítsunk kompetenciákat! Az ország érdeke, hogy jól képzett, rugalmasan tovább képezhető, élete során akár 4-5 szakmát is megtanulni képes gyermeket bocsásson útnak az iskolarendszer.

Stadionok helyett tornatermeket! A mindennapos testnevelés tárgyi feltételei ma nem adottak. A következő években a sportolási lehetőség fejlesztésére fordított állami támogatásokon belül növelni kell az iskolai sport infrastruktúra részesedését, és fel kell gyorsítani az iskolai uszodaprogramot.

Egyenlőséget a fenntartótól függetlenül! Meg kell szüntetni az állami, egyházi, alapítványi és magániskolák eltérő finanszírozását. Ugyanazért a feladatért ugyanolyan összegű finanszírozás járjon!

Csökkenteni kell a tanárok óraterhelését, a túlmunkát pedig meg kell fizetni! A tanárok teljesítménye alapján megvalósított differenciált bérrendszerre van szükség. A bértábla ismerje el a kiemelkedő teljesítményt, a szakmai tapasztalatokat, a túlmunkát!

Rugalmasabb tanterveket! A kísérleti tankönyvek mellett újra lehetőséget kell biztosítani a kipróbált, szakmailag elismert tankönyvcsaládok visszaemelésére a közoktatásba. Biztosítani kell, hogy a tanároknak legyen érdemi választási lehetősége.

Újranyitjuk a főiskolák és az egyetemek kapuit!

Mi az Együttben mindenkinek meg akarjuk adni a lehetőséget arra, hogy tudásának növelésével juthasson előre az életben. A XXI. században a diploma és a mögötte lévő tudás egyre inkább alapfeltétele egy sikeres életpálya megkezdésének. Ezért minél többeknek lehetőséget akarunk adni arra, hogy ezt a tudást megszerezzék. Az Orbán-kormány viszont egy szűk elit kiváltságává tette a továbbtanulást. Ráadásul az elmúlt években egyre többen csak súlyos eladósodás révén juthattak diplomához. Emellett Orbánék pénzkivonással és önkényes beavatkozásokkal lerontották az oktatás színvonalát is, így ma a magyar egyetemek már nem férnek el a világ 500 legjobbja közé sem.

Mi meg akarjuk és meg fogjuk fordítani ezt a folyamatot! Ezért egy új, rendszerváltó kormány tagjaként az Együtt legfontosabb céljai között szerepel majd, hogy minél többen juthassanak korszerű tudáshoz és elismert diplomához. Ezért jelentősen növeljük az oktatásra fordított kiadásokat, ezen belül a felsőoktatás újranyitásának érdekében az alábbi követeléseket fogjuk képviselni

  1. Tandíjmentessé tesszük az első diploma megszerzését és nagyobb anyagi segítség a nyújtunk továbbtanuláshoz! – Az első diploma megszerzéséhez szükséges időre tandíjmentessé tesszük a tanulást minden arra vágyó magyar fiatal számára a magyar állam által fenntartott felsőoktatási intézményekben. A tandíj eltörlésén túl emeljük a hallgatói juttatásokat, ösztöndíjakat is annak érdekében, hogy a nehezebb anyagi helyzetből érkezők is megengedhessék maguknak, hogy tanuljanak. Az Orbán-kormány intézkedései miatt ma a magyar oktatási nemhogy esélyt nem teremt, hanem minden korábbinál jobban növeli az otthonról hozott különbségeket. Ezért az oktatási rendszer valamennyi szintjén, így a felsőoktatásban is beavatkozunk azért, hogy minden fiatal ösztönzést és segítséget kapjon a továbbtanuláshoz!
  2. Tandíjmentesen biztosítunk 3 év nyelvi képzést a felsőoktatásban is! – Nem spórolhatunk a fiatalok nyelvtudásán! Nyelvtudás nélkül nemcsak a diplomához nem lehet ma hozzájutni, hanem jó munkahelyet is sokkal nehezebb találni. A magyar közoktatás azonban 27 évvel a rendszerváltás után sem biztosít megfelelő nyelvi képzést, ennek pótlása hatalmas anyagi teher a családoknak, fiataloknak. Ezért a nyelvoktatást az oktatási rendszer valamennyi szintjén, így az főiskolákon és az egyetemeken is tandíjmentesen és magas minőségben tesszük elérhetővé! Minden hallgatónak 3 évig biztosítani kell az idegen nyelvi képzést, elsősorban az angol nyelv magas, szakmai szintű elsajátításához. Ehhez jelentősen növelni kell a felsőoktatási intézmények nyelvoktatási kapacitását.
  3. Elengedjük mindenkinek a Diákhitel II. tartozását, a már visszafizetett Diákhitel2-t adójóváírás formájában adjuk vissza! –Az Orbán-kormány rengeteg pénzt vont ki a felsőoktatásból és az így keletkező hiányt a diákokkal fizetette meg. A Diákhitel2 kizárólag a kivont állami támogatás helyettesítését szolgálta, az emiatt kialakult hiteltartozás viszont megnehezíti a fiatalok önálló életkezdését. A hitelt elsősorban azoknak kellett felvenniük, akik eleve nehezebb körülmények közül érkeztek, így nem kaptak családi támogatást a tanuláshoz. Ezért elengedjük a tartozását mindazoknak, akik már megszerezték diplomájukat. Akik még nem jutottak el a diplomázásig, azok hiányzó tanulmányaik sikeres befejezésével szintén megszabadulhatnak ettől a tehertől. Akik pedig már visszafizették a Diákhitel2-t, azok több év alatt adójóváírás formájában kaphatják vissza pénzüket. A hitel elengedésének köszönhetően több fiatal maradhat majd Magyarországon és sokan talán könnyebben térhetnek majd haza külföldről.

Ezen túl megvizsgáljuk, hogy milyen arányban van lehetőség a tandíjat a Diákhitel2 felvétele nélkül, korábban önerőből befizető lediplomázott diákok kompenzációjára, adó-visszatérítés formájában.

+1: Felszámoljuk a HÖK, a Hallgatói Önkormányzatok jelenlegi rendszerét, helyette a hallgatók alulról szerveződve hozhassanak létre új, hiteles érdekképviseletet!