Az Együtt azonnali követelései az egészségügy rendbetételéért

AZ EGÉSZSÉGÜGY VÉGVESZÉLYBEN!
Az egészségügy bajai nem 2010-ben kezdődtek, de a helyzet nem javult.
Az elmúlt másfél évtizedben fokozatosan és folyamatosan romlott az ellátás színvonala, nőtt az egészségügyi dolgozók kizsákmányolása, a betegek pedig egyre inkább úgy érezhették, magukra hagyták őket. A rossz ellátás, az egyenlőtlen hozzáférés és a korszerűtlen népegészségügyi rendszer miatt ma az egészségügy állapota már versenyképességi és esélyegyenlőségi kérdés is, ha úgy tetszik demokratikus deficit.
A Fidesz–KDNP nem hajlandó tudomást venni a bajról.
2010 óta semmit nem tettek, hogy javuljon a helyzet. Eltelt hat év, és nem javult semmi, sőt rosszabbodott a helyzet. Igaz az, hogy továbbra is keveset költünk az egészségünkre. Hazánkban a nemzeti össztermék 4,7%-át szánjuk erre a célra, míg a visegrádi országok átlagosan 6,5, az OECD-átlagban 9 százalékát. Még sokkal nagyobb baj azonban, hogy folyamatos a hiánygazdálkodás, értéktelenek a bérek, és évről-évre újratermelődik az adósságállomány.
Folyamatos az alulfinanszírozás.
Évente 60-70 milliárd Ft-tal kevesebbet terveznek a fekvőbeteg-ellátás finanszírozására, mint amibe az ténylegesen kerül. Így a változatlan intézményi és ellátási szerkezet, valamint az egyre növekvő ellátási igények és dráguló költségek mellett ez logikusan az adósságállomány állandó újratermelődéséhez vezet. A fél évvel ezelőtti adósságrendezés után újra 60 milliárd a kórházak adóssága. A Fidesz–KDNP tudatosan alultervezi az egészségügyi költségvetést, ezzel bizonytalanságban tart minden beteget, intézményvezetőt, orvost, ápolót és a beszállítót.
Emberhez nem méltó állapotok uralkodnak.
A nővérek a létminimum alatt tengődnek, az orvosok menekülnek az országból, a betegeknek pedig száraz kenyér jut vacsorára. A magyarok egészségi állapota nemzetközi összevetésben és gazdasági fejlettségünkhöz képest is rossz: a magyar polgárok 4-6-tal kevesebb egészséges életévre számíthatnak, mint más uniós tagállamok polgárai.
AZONNALI CSELEKVÉSRE VAN SZÜKSÉG!
120 milliárdot a kórházi adósság ellen!
Azonnal módosítsák a 2016. évi költségvetést! Számolják fel a 60 milliárdos görgetett adósságot, és akadályozzák meg, hogy idén, 2016-ban újratermelődjön e kintlévőség. Ennek érdekében állítsák le a budapesti olimpiára való felkészülést, a Paks2 beruházás előkészítését és a stadionépítési programot.
3 éves megállapodást az egészségügyi források összesen 300 milliárdos növeléséről!
A Fidesz-kormány vállaljon 2018-ig kötelezettséget az egészségügyre szánt források növelésére. A jelenlegi parlamenti ciklus végéig az éves GDP egy százalékával növeljék az egészségügyre rendelkezésre álló forrásokat.
10 éves bérmegállapodást!
A megalázó és kezeletlen bérproblémára a kormány adjon választ, és kössön 10 éves bérmegállapodást az ágazat dolgozóit képviselő szakszervezetekkel, szakmai szervezetekkel. E megállapodás terjedjen ki a háziorvosi praxisok praxispénzének emelésére is. A túlóradíjakat fizessék ki, és ne engedjék meg, hogy túlóraként végzett munkát ne lehessen elszámolni.
Azonnali kampányt a várólisták és a járóbeteg-ellátásban az előjegyzési idő csökkentésére!
Indítson pluszforrással megtámogatott kampányt a kormány a várólisták további csökkentése érdekében. A legsúlyosabb betegségek, különösen a rák- és szív-, érrendszeri betegségek esetében 2016 végéig a kormány számolja fel a várólistákat. Senkinek az élete ne kerüljön azért veszélybe, mert hetekig kell várnia egy diagnosztikai eljárásra vagy konzultációra.
Ehető kórházi kosztot, kormányzati beavatkozással!
Tegyen rendet a kormány a kórházi étkeztetés területén! Emberhez méltó ellátást és olyan étkezést biztosítson a betegek számára, amely gyógyulásukat segíti, nem pedig további romláshoz vezet.
Megerősített mentőszolgálatot! Tisztességesen finanszírozott betegszállítást és otthoni szakápolást!
A kormány teremtse meg az alapellátás működőképességének fenntartása szempontjából szükséges feltételeket, erősítse meg az Országos Mentőszolgálatot, teremtsen megfelelő működési kereteket a betegszállítás és az otthoni szakápolás számára!
Betegjogi képviseletet és társadalombiztosítási felügyeletet!
A kormány állítsa helyre a hatékonyan működő, érdemi betegjogi képviseleti és felügyeleti rendszert, növelve a betegek biztonságát, állampolgári jogtudatosságát, biztosítsa az ehhez szükséges információáramlást!
Kampányszerű népegészségügyi programok helyett közvetlen érdekeltséget!
A népegészség ügye nem központi kampányok kérdése, hanem a háziorvosok, az önkormányzatok és a rendelőintézetek, helyi kórházak együttműködésének ügye. Pénzügyi érdekeltségi rendszerek megteremtésével indítson a kormány központi programot a legsúlyosabb betegségcsoportok átszűrtségének növelésére, különösen a daganatos illetve szív- és érrendszeri betegségek területén.
VÉGVESZÉLYBEN A HÁZIORVOSI RENDSZER IS
Meg kell őrizni a háziorvosi praxisok működőképességét! Minél előbb nyilvánosságra kell hozni a kormány alapellátásra vonatkozó szakmai koncepcióját és korrekt szakmai – társadalmi vitát követően már az idei év második felében el kell indítani a programot.

A ma üresen álló és az elkövetkező években megürülő praxisok betöltése azonnali feladat. Létre kell hozni a 10 éve halogatott. Praxisalapot, amely segíti a háziorvosok nyugdíjba vonulását és az új orvosok beállását.

A háziorvosi szakorvosképzés kereteit 4 év alatt a duplájára, 200 főre kell emelni.

A praxispénzt még az idén 25 százalékkal meg kell emelni, hogy fedezetet nyújtson az elengedhetetlen alapbéremelésre!

Korszerű informatikai fejlesztés, újraindított középfokú ápolóképzés és kevesebb adminisztratív teher kell! A háziorvosok ma sokszor rossz gépesítettséggel, elavult eszközökkel végzik a munkájukat. Korszerű műszerekre, ezekre pályázatok kiírására van szükség.

Az egy orvos + egy ápoló = egy praxis munkamegosztás helyett támogatni kell a csoportpraxisok és a praxisközösségek létrehozását. Ki kell dolgozni ennek jogi, szakmai és pénzügyi feltételeit, és az általuk felvállalható többlet feladatok személyi és tárgyi feltételeinek támogatási rendszerét.

Több ápolónak és szakdolgozónak kell segítenie a háziorvosok munkáját. Ehhez újra kell indítani a középfokú ápolóképzést. Meg kell szervezni az egészségügyi adminisztrátorképzést, munkapiaci eszközökkel támogatni kell a praxisok ilyen irányú létszámfejlesztését.

A háziorvosokat és a közfeladatokat ellátó OEP-finanszírozású egészségügyi szolgáltatókat mentesíteni kell az iparűzési adó alól és az iparkamarai regisztrációs díj alól.

Meg kell erősíteni a mentőszolgálatot, tisztességesen kell finanszírozni a betegszállítást és az otthoni szakápolást! Nem csak új mentőautókat kell beszerezni, új mentőállomásokat építeni, vagy régieket felújítani, hanem anyagilag is meg kell becsülni a mentődolgozókat, ezzel megállítani az elvándorlásukat.

Nem maradhat azért használaton kívül egyetlen mentőautó sem, mert nincs szakember, aki dolgozni tudna rajta.

A betegszállítás és az otthoni szakápolás területi ellátási rendszerét és finanszírozását rendbe kell tenni. A legszegényebb, legkiszolgáltatottabb embereket lehetetlen helyzetbe hozza az, hogy ők nem tudnak piaci árat fizetni ezekért a szolgáltatásokért.

A tűrhetetlenül hosszú kórházi várólisták mellett a járóbeteg-előjegyzési idők radikális rövidítésére van szükség. Cselekvő állami szerepvállalás mellett, a teljesítménykorlátok időszaki feloldásával, a szakmai szükségleteknek megfelelő kapacitások fejlesztésével fel kell számolni rendelőintézetekben a több hónapos előjegyzési időket.

A középosztály és a szegényebbek nem képesek egy-egy diagnosztikai vizsgálatot a magánellátásban finanszírozni, magánkórházba menni. Így ez esélyegyenlőségi kérdés is. És tudatos állampolgári kérdés: Mire fizették, mire fizetik a tb-járulékot, az egészségügyi adót, ha utána nem kapnak érte semmit? Vissza kell állítani a társadalombiztosítás működőképességét!

Azokon a területeken, ahol a betöltetlen praxisok miatt veszélyben van a lakosság ellátása, megfelelő jogszabályokkal tegyék lehetővé, hogy a megyei kormányhivatal népegészségügyi szerve átvehesse az érintett települési önkormányzatoktól az egészségügyi alapellátás szervezésének felelősségét! Az operatív irányítás a járási hivatalokhoz, a szakmai irányítás a megyei kormányhivatalokhoz kerüljön!

A megyei kormányhivatal indokolt esetben legyen jogosult az érintett területeken praxisok, ügyeleti körzetek összevonására, új szakdolgozói álláshelyek létrehozására, központi gyakornoki állások létesítésére! Ezekre a területekre indokolt esetben az OEP-finanszírozást meghaladó pénzeszközök is legyenek átcsoportosíthatók!

Mivel a legtöbb páciens rendszeresen fizette munkavállalóként a megfelelő járulékokat, így elfogadhatatlan, hogy a társadalombiztosítás képtelen ellátni őket!