Cselekednünk kell a gyűlöletkeltéssel szemben

Az Együtt üzenete a roma holokauszt áldozatainak emléknapja alkalmából

Ma van a roma holokauszt áldozatainak emléknapja: 1944. augusztus 2-án egyetlen éjszaka alatt háromezer cigány embert gyilkoltak meg az auschwitzi haláltáborban. Becslések szerint a vészkorszakban négyszázezer európai cigány embert küldtek a halálba a nácik a megszállt országokban.

Az Együtt fejet hajt az öncélú és értelmetlen, az akkori magyar állam cinkosságával végrehajtott gyilkolás ártatlan áldozatai előtt.

A Magyarországon hetvenezer magyar cigány ember meggyilkolásához vezető roma holokauszt mindannyiunkat józanságra int és tisztességes cselekvésre, az emberiesség melletti kiállásra sarkall bármiféle hatalommal szemben, amelyik gyűlöletet szít és öncélúan, számításból ellenségnek kiált ki egy-egy embert, egy-egy népcsoportot.

holok_meretreA hatalommal való visszaélés ellen küzdenünk kell minden erőnkkel. Nemcsak szavakkal, de tettekkel is, mert a gyűlöletkeltés végül az egész népre visszaüt.

A kormány ma a menekülteket, Brüsszelt és Soros Györgyöt kiáltja ki ellenségnek, de holnap a romák, holnapután egy tanár ember, legvégül pedig az egész nép állhat majd az egész országot gyűlölettel elárasztó hatalom útjában.

De a roma áldozatok emléke példaként áll előttünk: bárki, aki a romákat vagy bármely más népcsoportot ellenségnek kiált ki és ellenük hergel, az közös hazánkat, közös nemzeti érdekeinket árulja el.

Magyarországnak évszázados adóssága van cigány társainkkal szemben, éljenek bár a határainkon belül vagy a határainkon túl. Nem kivétel ez alól a rendszerváltás óta eltelt több mint 25 év egyik kormánya sem. Mindegyik kormány csak beszélt a roma integráció fontosságáról, de valós lépéseket egyik sem tett, érdemi erőforrásokat egyik sem mozgatott meg. Egyik kormány sem tekintette partnernek a romákat a róluk szóló társadalompolitika kialakításában és megvalósításában. Egyik kormány sem tett erőteljes, határozott lépéseket azért, hogy a romák ne pusztán másodrendű állampolgárok legyenek ebben az országban.

A kormányváltás után Magyarországnak történelmi felelőssége, hogy az új kormány érdemben tegyen a romákkal szembeni előítéletek csökkentéséért, felszámolja a romák évszázadok óta tartó, a mindennapokban ma is jelen lévő jogfosztását, valós érdekképviseleti rendszert alakítson ki a mai korrupt rendszer helyett és a romákat partnerként tekintve, valós, érdemi erőforrásokat fordítson a határainkon belül és a határainkon túl élő magyar cigányság felzárkóztatására.

Budapest, 2017. augusztus 2.