Bod Tamás: Igazolatlanul maradt távol a bírósági tárgyalásról Simonka György fideszes országgyűlési képviselő

Igazolatlanul maradt távol a Gyulai Járásbíróságon általa rágalmazás miatt indított büntetőper hétfői tárgyalási napjáról Simonka György országgyűlési képviselő. Amikor ügyvédje meglátott egy újságírót, akkor zárt tárgyalást kér, mert a „politikai felhang” nem tesz jó a pernek. Simonka és védője arra sem vették a fáradságot, hogy tájékozódjanak, mi történt az előző, tavaly októberi tárgyalás óta. Holott időközben megérkezett a Központi Nyomozó Főügyészség bírósági megkeresésre érkezett válasza azzal, hogy a „nyomozás részét képezi Simonka György esetleges érdekeltsége a Magyar Termés TÉSZ Kft.-vel kapcsolatos jogügyletekben.”

Bod Tamás 2016 novemberében tett büntetőfeljelentést Simonka György fideszes országgyűlési képviselő ellen fedezetelvonás gyanúja miatt. Két dolog tény. A Simonka tulajdonában is levő Magyar Termés TÉSZ Kft. magyar és az európai uniós költségvetésnek 973 millió forinttal tartozik. Ahogy az is tény, Simonka György saját vagyonnyilatkozatai szerint egy munkahellyel és jövedelemmel nem rendelkező politikus, akinek nevén ingó- és ingatlan vagyon gyakorlatilag nem szerepel. A büntetőfeljelentésre a Központi Nyomozó Ügyészség adott választ 2016. november 30-án. Ebben leírták, hogy egy már költségvetési csalás miatt folyó büntetőügyhöz hozzákapcsolják a fedezetelvonás gyanúja miatt Simonka ellen tett feljelentést a „szoros személyi és tárgyi összefüggés folytán.”

Ezt követően Simonka György rágalmazás miatt kezdeményezett büntetőeljárást Bod Tamás ellen, ám a vád szerepét az ügyészség nem vállalta, így Simonka magánvádlóként szerepel az ügyben. Már ha éppen megjelenik! Mert az eddigi 4 tárgyalási napból egyszer jelent meg. Legutóbb hamisnak tűnő orvosi igazolással mentette ki magát, március 12-én még azzal sem. Védője azt mondta, ő javasolta, hogy ne jöjjön, mert nem várható érdemi tárgylás. Közben a védője annak sem nézett utána, hogy keletkezett-e új irat a legutóbbi, múlt októberi tárgyalás óta. Holott időközben a Bod Tamás és védője indítványára a Gyulai Járásbíróság megkereste a Központi Nyomozó Főügyészséget (KNYF), hogy fejtsék ki, mit jelent korábbi válaszukban az a Simonka György fideszes országgyűlési képviselővel kapcsolatban leírt mondat, hogy „szoros tárgyi és személyi összefüggés folytán.”

A most érkezett válaszában a KNYF leírta, hogy 2014 nyarán rendelte el a nyomozást a NAV Dél-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatósága üzletszerűen és bűnszövetségben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények gyanúja miatt a Paprikakert TÉSZ Kft.-él és a Magyar Termés TÉSZ Kft.-nél végzett adóigazgatási vizsgálat megállapításai nyomán. (Az utóbbi cégnek résztulajdonosa Simonka György.) Ennek alapját a NAV Központi Hivatala Pénzmosás Elleni Információs Irodájának feljelentése képezte, amely a fenti társaságok által igénybe vett támogatásokkal kapcsolatban talált visszaéléseket. A büntetőeljárást Tóth Szilveszter, Kékessy György és társai ellen folyik. Közülük többen már előzetes letartóztatásban is voltak.

Azt a Központi Nyomozó Ügyészség leírta, hogy Simonka gyanúsítotti kihallgatására nem került sor, igaz, ennek ellenkezőjét senki nem is állapította. Ugyanakkor a KNYF leszögezte a Gyulai Járásbíróságnak adott válaszában, hogy: „ A nyomozás részét képezi Simonka György esetleges érdekeltsége a Magyar Termés TÉSZ Kft.-vel kapcsolatos jogügyletekben.” Mint kiderült, a nyomozás folyamatban van, ahol a gyanúsítottak köre és a gyanúsítottak terhére rótt cselekmények és elkövetési magatartások köre még bővülhet.

Az általa indított per 2018. március 12-i tárgyalási napjáról, minden előzetes értesítés nélkül, nem mentette ki magát Simonka György a Gyulai Járásbíróság tanácsa előtt, amiért távolmaradása igazolatlan. Megjelent védőjének pedig a negyedik tárgyalási napon, meglátva egy újságírót, az jutott eszébe, hogy zárt tárgyalást kérjen. Ezt a „politikai felhangok elkerülése miatt” látta szükségesnek. A Büntetőeljárásról szóló törvény értemében viszont ilyen okra hivatkozva nem lehet zárt tárgyalást kérni. Arról nem is beszélve, hogy ilyen alapon minden közszereplő/politikus esetében zárt tárgyalás volna kérhető, ami nyilvánvaló képtelenség.

A magánvádló ügyvédje ezek után 8 napot kért a Központi Nyomozó Főügyészség válaszának tanulmányozására, míg a védelem további kérdésekkel fordul a nyomozó ügyészséghez. A tárgyalás májusban folytatódik.

Gyula, 2018. március 12.

Bod Tamás

az Együtt országgyűlési képviselőjelöltje Békés megye 4. számú oevk-ban