Bod Tamás: Büntető-feljelentésekben is egy elszabadult hajóágyúra hasonlít Simonka György fideszes országgyűlési képviselő

Perben és haragban vagyok Simonka György hírhedett fideszes országgyűlési képviselővel. Még 2016 novemberében tettem ellene büntetőfeljelentést fedezetelvonás alapos gyanúja miatt. Erre a Központi Nyomozó Főügyészség válaszolt 2016. december elején. Leírták, hogy egy, már költségvetési csalás ügyében megindult büntetőeljáráshoz hozzácsatolják feljelentésemet a „szoros tárgyi és személyi összefüggések folytán.” Ezt követően Simonka György rágalmazás miatt kezdeményezett ellenem büntetőeljárást.

Az ügyészség nem vállalta a vádló szerepét, így Simonka – kényszerűen – magánvádló lett. A Gyulai Járásbíróságon elkezdődött perekre többnyire nem jön el a fideszes politikus. Legutóbb, 2017 októberében egy minden bizonnyal hamis tartalmú orvosi igazolással mentette ki magát. E szerint súlyos térdfájdalmai miatt 5-7 napig szigorúan ágyhoz kötött volt, ám közben, derült ki Facebook-oldaláról, minden más eseményen megjelent. A perben rosszul áll a szénája, ezt maga is tudja, ezért vádmódosítást kért, amit a bíróság elutasított.

Közben az elmúlt napokban összesen három másik ellenem kezdeményezett büntető-feljelentését utasították el a bíróságok. Egyet a Budai Központi Kerületi Bíróság, másik kettőt pedig a Battonyai Járásbíróság. Az első esetben a Békés megyei kormánymegbízott leváltása kapcsán egy sajtótájékoztatón tett kijelentéseim, míg a másik két esetben az RTL Klub 2017 szeptemberében Pusztaottlakán forgatott riportfilmje okán rágalmazás és zaklatás miatt akart ellenem büntetőeljárást indítani. (Ez utóbbi két esetben névleg Pál-Árgyelán Elvira pusztaottlakai polgármester volt a feljelentő. Ám aligha kétséges, ki az értelmi szerző, hogy ki áll Simonka szülőfalujának polgármestere mögött…)

Simonka György kétes ügyei kétes országos hírnévig röpítették. Most elszabadult hajóágyúként viselkedik, de a bíróságok, érthető módon, nem partnerek ebben. A Gyulai Járásbíróság előtt, állítólagos rágalmazás miatt folyó büntetőper 2018. március 12-én, hétfő délelőtt 9 órakor folytatódik. Itt érdekes és merőben új információk hangoznak majd el arról, hogy Simonka cégeivel kapcsolatban milyen nyomozások és büntetőeljárások folynak, s hogy a fideszes országgyűlési képviselő cégtulajdonosként hogyan lehet érintett – minderről a Központi Nyomozó Főügyészség tájékoztatta a Gyulai Járásbíróság illetékes tanácsát. Mindez új megvilágításba helyezi az ügyet.

A sajtó képviselőit hívom és várom erre a büntetőperre! Ugyanis nekem, ellentétben Simonkával, nincs semmi takargatni valóm!  Az eset érdekessége az is, hogy Simonka és én ugyanabban a Békés megyei választókerületben vagyunk országgyűlési képviselőjelöltek. 

Gyula-Orosháza, 2018. március 11.

Bod Tamás

az Együtt Békés megye 4. számú oevk. Országgyűlési képviselőjelöltje