Az Együtt üzenete a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából

A Trianoni békeszerződés és az ebből eredő, máig tartó fájdalom megélése vagy meg nem élése nem választhatja szét a magyar nemzet tagjait. A magyar nemzet egy és egységes, és mindenkinek helye van benne, aki annak sorsát a szívén viseli. Trianon igazságtalansága nem adhat felmentést számunkra az alól, hogy egy sikeres, egészséges, boldog és összetartó Magyarország megteremtésén fáradozzunk a jelenben, a magunk és az eljövendő nemzedékek érdekében.

Trianon sérelmei nem adhatnak okot arra, hogy nemzetünk tagjait egymástól megkülönböztessük, hogy egyes csoportokat a többiek fölé rendeljünk, míg másokat másodrendű állampolgárként kezelünk. Trianon fájó igazsága arra tanít bennünket, hogy a velünk élő kisebbségek ugyanúgy a nemzet részei, ahogy a többség: ha őket elnyomjuk, azzal leginkább saját magunknak ártunk.

Trianon a magyar nemzet egyik legnagyobb sorstragédiája, és mint ilyenről, őszintén kell beszélnünk róla, ahogy őszintén kell beszélnünk a holokausztról vagy az 1956 utáni megtorlásokról is. A békeszerződés nem rajtunk kívül álló okok miatt sújtotta hazánkat, abban a magyar államnak éppúgy felelőssége volt, mint a győztes hatalmaknak. Aki ezt eltagadja, az nemzeti tragédiáink megismétléséhez járul hozzá

Az Együtt szerint nemzeti kiegyezésre van szükség sérelmeink ügyében, hogy azokon túllépve, egységes nemzetet alkotva nézhessünk szembe a huszonegyedik század soha nem látott kihívásaival. Ha nincs összetartozás, nincs mit ünnepelni. Ahhoz pedig, hogy legyen, hangzatos szólamok és kivételezés helyett valódi nemzetpolitikára és a polgárok közötti igazságosságra, egyenlőségre és szolidaritásra van szükség. Nemcsak ünnepnapokon.

 

Budapest, 2016. június 4.

 

Molnár Tibor és Zentai András

az Együtt politikusai