Az Együtt III. küldöttgyűlésének határozata

A győzelem útja

Politikai fordulat a megújulás önálló erőivel

A rendszerváltás után bő negyedszázaddal hazánk polgárai elvesztették hitüket a részvételi demokráciában. Csalódtak, amikor a magyar politikusok pártállástól függetlenül hazudtak választóiknak, és nem vállalták a felelősséget a tetteikért. Sokan elfordultak közös ügyeinktől, amikor látták, hogy büntetlenül lehet szétlopni a nemzeti vagyont. Sokan menekültek külföldre a következmények nélküli országból, de még többen fordultak el a közélettől, és zárkóztak be legszűkebb magánszférájukba. Az Együtt ennek megváltoztatásáért jött létre.

Magyarország 2016-ra egy szűk, saját zsebére dolgozó csoport foglya lett. A korrupciót a rendszer alapjává tevő kormányzat tudatosan veszi el a javainkat, a jogainkat és a jövőnket. Hatalmuk a gyűlöletkeltésen alapul, különbséget tesznek ember és ember között, embertársaik nyomorúságával szemben érzéketlenek. Hazánk történelmi barátaival szembefordulnak, keleti hatalmaknak udvarolnak.

Magyarországon egy gátlástalan csoport és csatlósaik kivételével mindenki elveszítette biztonságát, a középosztály kínlódik, a szegények még szegényebbek lettek. Az oktatást lezüllesztették, azok a fiatalok, akik a nemzet jövőjét jelentenék, elvándorolnak, az ország öregszik.

Nem vesztegethetünk el újabb négy évet! 2018 után demokratizálásra, jóléti fordulatra, oktatási szemléletváltásra és nyugatos politikára van szükség. Az Együtt minden békés, acsarkodás-mentes, a jövőt építő, magyar polgár pártja. Modern, szabad, nyugatos, demokratikus és jóléti Magyarországért dolgozunk.

Mi, az Együtt politikai közösségének tagjai a 2018-as győzelem érdekében az alábbiak szerint politizálunk a jövőben:

  1. Magyarország demokratizálása: Az illiberális rezsim által lerakott alapzatra nem építhető szabad köztársaság. A ma uralkodó rendszer jogfosztással épült ki, ezért a választópolgároktól a régi rezsimmel mindenben szakító kormányváltásra és szakértő kormányzásra kell mandátumot kérnünk. Így a győzelem maga számolja fel a rezsim alkotmányos kereteit, az elnyomó tisztségviselőket megfosztja hivataluktól, és lehetőséget teremt egy új köztársaság alkotmányának konszenzusos megalkotására. A demokratizálásnak elengedhetetlen része a jogfosztottak igazságtétele és kárenyhítése, az ellopott közvagyon visszaszerzése, és a felelősök elszámoltatása.
  2. Az ország jövője – a tudás: Az alapszintű oktatástól a legfelső szintig szemléletváltásra van szükség. Hiszünk a tudás hatalmában. Magyarország csak akkor tud boldogulni, ha a felnövekvő nemzedékek megfelelő képzést kaptak. Több pénz, több szaktudás, kevesebb politika kell az oktatásba. A pedagógus-szakmai szervezeteket érdemben kell bevonni a felelős döntéshozatalba.
  3. Jóléti fordulat: Az egészségügyi ellátást, a szociális juttatásokat és a nyugdíj-rendszert a következő generációk támogatására is alkalmassá kell tennünk, különben néhány évtized alatt megszűnik a magyar középosztály és 8 millió szegény országa leszünk. Az egyenlőtlenségek csökkentése, a modernizáció és a polgárosodás újraindítása csak környezetileg tudatosabb, pénzügyileg fenntartható jóléti államban és versengő, szociális piacgazdaságban lehetséges.
  4. Nyugatos politika: A változás Magyarországon csak a nyugattal szövetségben álló politikával lehetséges. A keletre tekintő, onnan elnyomást és korrupciót eltanuló rezsimmel szemben a magyar nemzeti érdeket nyugati szövetségeseinkkel együttműködve kell érvényre juttatnunk. A befelé fordulás helyett nyitottságra van szükség, és önáltatás helyett a magyar válság bátor kezelésére. Ebben egy sikeres Európai Unió csak segíthet bennünket.
  5. A győzelem lehetséges. Tenni kell érte: Az Orbán-rezsim leváltásához szükséges választói koalíció megteremthető. Mi, az Együtt politikai közösségének tagjai a győzelemért dolgozunk, és ehhez keresünk szövetségeseket.
  6. A megújulás erői: Tudjuk, a politikában csalódottak bizalma csak akkor nyerhető el, ha személyi garanciát adunk nekik: a kormányváltás egyben megújulást is hoz. Kérjük, elfordulás helyett vegyenek részt a közélet megváltoztatásában! Új politikai kultúrát képviselünk: tettekkel harcolunk a korrupció ellen, szakértői kormány megalakítását tartjuk kívánatosnak, és új vezetőket ajánlunk a választópolgároknak, mert csak így érhető el a győzelem. A változást csak a megújulás erői kényszeríthetik ki Magyarországon.
  7. Az Együtt önálló listája a megújulásért: A változást remélő polgárok számára biztosítjuk, hogy közvetlenül szavazhassanak a megújulásra. Ezért az Együtt önálló listát állít 2018-ban, megszervezve és képviselve a megújulás erőit. A győzelemhez új szavazók kellenek, és a szavazótábort csak így, önálló listával lehet bővíteni.
  8. Verseny az ellenzéki jelöltek kiválasztásakor: A győzelem feltétele, hogy a választópolgárok beleszólhassanak a miniszterelnök-jelölt és a képviselő-jelöltek kiválasztásába. Előválasztás kell, mert lehetővé teszi, hogy a legrátermettebbeket tiszta versenyben válasszák ki a polgárok. Nem zárt ajtók mögött, politikai alkuk eredményeként kell egy-egy jelöltet megnevezni. Csak az lehet jelölt, aki valóban győzni és változatni akar 2018-ban, és aki semmilyen különalkut nem köt a rezsimmel.
  9. Közös ellenzéki fellépés a szabad és tisztességes választási rendszerért: Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a parlamenti ellenzék egységes fellépése révén az Országgyűlés mihamarabb változtasson a tisztességtelen és aránytalan választási szabályokon. Saját javaslatunkat már nyilvánosságra hoztuk a választási rendszer demokratikussá tételéről, és nyitottak vagyunk mások javaslatainak megvitatására is.

Kelt 2016. szeptember 24-én, Budapesten, az Együtt III. küldöttgyűlésén.