1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya, alapelvek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: a „Szerződési Feltételek”) határozzák meg a EK-Project 2014 Kft (1065 Budapest Nagymező u 4 III em., Cégjegyzékszám: 01-09-205482, a továbbiakban: „Ek-Project 2014 Kft”) kizárólagos tulajdonában álló és az egyuttpart.hu domain aloldalaként működtetett webshop (a továbbiakban: a „Webshop”) felhasználásának a feltételeit.

Felhasználónak (a továbbiakban: a „Felhasználó”) minősül minden olyan természetes vagy jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Webshopot felkeresi, azon terméket vásárol.

A Webshop által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Szerződési Feltételeket. A Szerződési Feltételek ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződési Feltételek változásait nyomon követi. Amennyiben a Felhasználó a jelen Szerződési Feltételeket nem fogadja el, úgy nem jogosult a Webshop használatára, illetve a Webshop által kínált szolgáltatások igénybevételére. A Webshop tulajdonosa és/vagy működtetője jogosult a jelen Szerződési Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított Szerződési Feltételek hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított Szerződési Feltételek publikálásra kerültek a Webshopban.

II. Alapfogalmak
Üzemeltető: EK-Project 2014 Kft
Vásárlás: A Webshopon keresztül történő vásárlás
Szolgáltatás: A Wenshopban elérhető termékek megvásárolhatóságának biztosítása
Esemény: Egy konkrét időponthoz, dátumhoz és helyszínhez köthető a EK-Project 2014 Kft. által vagy annak közreműködésével szervezett  esemény
Webshop: www.egyuttpart.hu domain alatt a termékvásárlással összefüggő aloldalak

III. Vásárlás
A Vásárláshoz a Felhasználónak meg kell adnia a következő adatokat:

  • Név
  • E-mail cím
  • Számlázási cím

A Vásárlás fizetési tranzakciója a Barion rendszerén keresztül történik vagy közvetlen banki átutalás útján. A Vásárláskor a Barion ÁSzF-jét is köteles elfogadni.
A Vásárlásról Szolgáltató a szamlazz.hu online számlázási rendszeren keresztül elektronikus számlát állít ki, melyet Felhasználó az álatala megadott e-mail címre megkapja.
A sikeres vásárlásról a Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben értesíti Felhasználót.

A Felhasználó köteles vásárlás során a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Az egyuttpart.hu, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.

  1. Felelősség
    Az Ek-Project 2014 Kft semmilyen körülmények között nem garantálja, hogy a szolgáltatás (ideértve a Webshopot és minden hozzárendelt tartalmat, valamint az Eseményt) zavartalanul és hiba nélkül fog működni. Felhasználó elfogadja, hogy a szolgáltatás egy vagy több vonatkozásában módosulhat, részben vagy teljes egészében megszűnhet, anélkül, hogy erről Felhasználó értesül vagy ezért kártérítést kap.
  2. Irányadó jog, felügyeleti szervek

Az Üzemeltető és Felhasználó közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó. A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik az Üzemeltető székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

A Weboldal felhasználóját, vásárlóját (fogyasztót) a fogyasztó és a EK-Project 2014 Kft közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében megilleti az illetékes békéltető testülethez fordulás lehetősége.

A békéltető testület elérhetőségei:
Budapesti Békéltető Testület
1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu

Bármilyen kérdés vagy panasz esetén keress minket: hello@egyuttpart.hu