Adataim megadásával hozzájárulok ahhoz, hogy az Együtt – a Korszakváltók Pártja (továbbiakban: Együtt) a személyes adataimat valamint politikai szimpátiám tényét mint különleges adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény és egyéb jogszabályok alapján a velem való kapcsolattartás, tájékoztatás céljából kezelje. Aláírásommal tudomásul veszem, hogy személyes adataimat az Együtt Magyarországon, az Európai Gazdasági Térségről szóló szerződésben részes valamely államban illetve – a személyes adatoknak az Európai Unió kötelező jogi aktusa szerint megfelelő szintű védelmet biztosító – harmadik államban működő adatfeldolgozó, a HubSpot, Inc. gazdasági társaság részére adatfeldolgozási céllal átadja. Hozzájárulásom visszavonásig érvényes. Az adatkezelőnél az adataimat bármikor módosíthatom, töröltethetem. (Együtt – a Korszakváltók Pártja, cím: 1065 Budapest, Nagymező utca 4., email: hello@egyuttpart.hu) Amennyiben úgy érzem, hogy az Együtt a személyes adataim kezelésére vonatkozó jogszabályokat nem tartja be, jogosult vagyok írásban bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulni.

Tudomásul veszem, hogy az Együttnél kérelmezhetem a személyes adataim kezeléséről való tájékoztatást, személyes adataim helyesbítését, törlését vagy zárolását. Az Együtt ingyenesen, a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban ad tájékoztatást az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Együtt az érintett valóságnak nem megfelelő személyes adatát az érintett kérelmére haladéktalanul, legfeljebb azonban öt napon belül a valóságnak megfelelő személyes adatra helyesbíti. Az Együtt az érintett kérelmére a személyes adatait egy munkanapon belül – az érintett kérelme szerint – törli vagy zárolja. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.

Amennyiben úgy érzem, hogy az Együtt a személyes adataim kezelésére vonatkozó törvényi szabályokat nem tartja be, jogosult vagyok bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulni.

Az oldal működése közben egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyez el felhasználóink számítógépén. A cookie-k kizárólag a felhasználók azonosításának megkönnyítését szolgálják, más célra nem vesszük őket igénybe. A cookie-fogadás látogatói, felhasználói tiltása az alkalmazás használatának nem akadálya.

Adatkezelő: Együtt – a Korszakváltók Pártja (nyilvántartási szám: NAIH-59867/2012., email: hello@egyuttpart.hu, telefon: +36-1-240-0613).